Razgledišče Šupca

Vyhlídka Šupca na údolí a horské štíty národního parku Triglav. Najdete jí těsně u horské silnice číslo 206, která vás zavede přes průsmyk Vršica.

Na vyhlídce je informační tabule, kde můžete nabýt vědomostí jak o silnici jako takové, tak o okolních horách.

Zaparkovat můžete na blízkém parkovišti a posedět a odpočinout si můžete na lavičce.

Nejbližší místa

Všechny

Nejbližší Vyhlídky

Všechny