Parkoviště s WC Vannborga N

Odpočívadlo na ostrově Öland u silnice 136 při jízdě směrem na sever. Najdete tu záchody, několik stolů k sezení a prostředí tvoří březový háj. Stít tu najdete především ráno.

Nejbližší místa

Všechny

Nejbližší Parkoviště s WC

Všechny