slap Peričnik

Vodopád Peričnik je zcela určitě jedním z nejkrásnějších vodopádů ve Slovinsku. Najdete jej asi 5 kilometrů západně od vesnice Mojstrana, autem však můžete zajet (pokud to omezení dovolí) až nedaleko pod vodopád po silnici Triglavská cesta, kde je malé parkoviště. Odtud už vodopád uvidíte, je od vás 400 metrů a cestou k němu budete muset 110 metrů nastoupat.

Vodopád padá dolů ze skalní římsy pod kterou se můžete projít a prohlédnout si tak vodopád i zezadu. Voda v oblasti vodopádu skalou velmi prosakuje a je tedy zřejmé, že jednou se celá římsa působením eroze utrhne. K tomu však může dojít až za několik tisíc let. Pro vás to v současnosti ale znamená, že pod římsou v některých místech doslova prší.

Od vodopádu se po schodech můžete podívat k vrchnímu vodopádu Peričnik (Zgornji Peričnikov slap), který má 16 metrů. Tuto vrchní část vodopádu však uvidíte jen částečně.

Nejbližší místa

Všechny

Nejbližší Vodopády

Všechny