Desni Skočniki

Tento zajímavý vodopád najdete v hloubi Julských Alp v blízkositi jiných vodopádů – Levi Skočniki. Dostanete se sem z parkoviště u silnice č. 201 asi 3 kilometry východně od vesnice Gozd Martuljek.

Cesta sem je ne příliš dlouhá, ale prudká. Od parkoviště k vodopádu Desni Skočniki je to téměř 3 kilometry s převýšním 460 metrů. Pěšina vede lesem a nejsou na ní žádné obtížnější pasáže. Jen po výstupu k vodopádu Levi Skočniki budete muset přejít korytem řeky Beli potok.

Jen několik desítem metrů nad vodopádem Desni Skočniki je pramen Izvir Nebileho potoka, který je zdrojem vody tohoto vodopádu.

V okolí vodopádu je komplikovaný pohyb, dbejte zvýšené opatrnosti.

Nejbližší akce

Všechny

Nejbližší místa

Všechny

Nejbližší Vodopády

Všechny